Helvetas Swiss Intercooperation  je nezavisna organizacija za razvoj sa sjedištem u Švicarskoj i povezanim organizacijama u Njemačkoj i Sjedinjenim Državama. Ova organizacija je posvećena pravednom svijetu u kojem svi muškarci i žene određuju tok svog života dostojanstveno i sigurno, koristeći resurse zaštite okoliša na održiv način. Helvetas podržava siromašne i ugrožene žene, muškarce i zajednice u

  tridesetak zemalja u razvoju i tranziciji u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i Istočnoj Evropi.Organizacija Helvetas je aktivna u pet radnih područja: voda i infrastruktura, razvoj vještina i obrazovanje, održiva i inkluzivna ekonomija, upravljanje, te mir i okoliš i klimatske promjene. Organizacija se bavi hitnim slučajevima, rekonstrukcijom i sanacijom. Pored ruralnih područja, sve se više uključuje u urbani razvoj i svoj rad usredotočuje na mlade žene i muškarce.

  Upoznajte naš tim

  Naš tim profesionalaca nudi dobro zaokružen set vještina i demonstrira najvišu razinu strasti za uspjehom naših projekata. Gradimo na desetljećima iskustva, znamo da kad je riječ o našim ciljevima i snovima, nebo granica!

  Sven Dominković

  Sven Dominković

  Project Manager
  Anesa Hadžić

  Anesa Hadžić

  Monitoring & Results Measurement and Communications Manager
  El-Haruna Bajrić

  El-Haruna Bajrić

  Finance and Communications Assistant
  Marijana Aksin-Mačak

  Marijana Aksin-Mačak

  Finance and Administration Officer
  Nikolina Vilov

  Nikolina Vilov

  Project Assistant
  Eldin Sarajlić

  Eldin Sarajlić

  Project coordinator
  Halko Basarić

  Halko Basarić

  Interventions Manager
  Snježana Đuričić

  Snježana Đuričić

  Interventions Manager

  Šta mi radimo?

  Projekat “Moja Budućnost” ima za cilj da doprinese unapređenju ekonomskih prilika i zapošljivosti u Bosni i Hercegovini, posebno za mlade ljude. To činimo putem razvoja poslovnih prilika na lokalnom nivou i unapređenja procesa i praksi na polju srednjeg stručnog obrazovanja, ali i osposobljavanja i obrazovanja odraslih u skladu s potrebama tržišta rada. U prvoj fazi intervencije će se primarno implementirati u regionu Hercegovine, odnosno tri administrativne jedinice Bosne i Hercegovine: Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu i entitetu Republika Srpska. Svakako, pažnja će se posvetiti i iskorištavanju sinergijskih efekata između ovih ali i sa drugim regionima.

  Analiziramo tržište i identificiramo ključne uzroke neefikasnosti tržišta. Potom, dizajniramo intervencije sa ciljem da adresiraju identificirane manjkavosti, koje implementiramo zajedno sa relevantnim akterima na tržištima. Uglavnom zadržavajući ulogu facilitatora, ohrabrujemo i osnažujemo postojeće tržišne aktere ili pomažemo u kreiranju novih koji se mogu nositi sa mapiranim izazovima. Na ovaj način osiguravamo da efekti sistemskih promjena budu održivi i nakon okončanja projekta.