Priručnik za stručno osposobljavanje odraslih

Prirucnik za strucno osposobljavanje odraslih u okviru komorskog sistema BiH  daje cjelovitu sliku razvoja i implementacije programa osposobljavanja odraslih. Preporuke koje sadrži ovaj dokument, zasnovane su na već započetim aktivnostima koje je inicirao projekat HELVETAS Moja budućnost, a koje treba da obezbijede podršku i održivost aktivnosti stručnog osposobljavanja odraslih.

Savremene tendencije razvoja zemalja tržišne privrede pokazale su da se osposobljavanje i stvaranje ljudskih resursa nalaze u vrhu prioriteta strategija i politika društvenog, ekonomskog i tehnološkog napretka. Zajednički imenitelj u mnogim evropskim zemljama jeste nastojanje da se uspostavi fleksibilan sistem stručnog osposobljavanja odraslih kako bi se odgovorilo na izmijenjene zahtjeve tržišta rada. Ovaj postepeni proces ne mogu da ostvaruju samo škole i ministarstva obrazovanja, već moraju aktivno da se uključe i ostale interesne grupe, kao što su: privredne komore, nevladine organizacije, biroi za zapošljavanje itd. Da bi se to ostvarilo, neophodno je uspostavljanje zajedničkog dogovora/konsenzusa o konkretnim pravcima dalje modernizacije i osiguranja kvaliteta u stručnom osposobljavanju odraslih.

Ovaj Priručnik je razvijen u okviru zajedničkog projekta Fondacije Helvetas Moja Budućnost i kantonalnih privrednih komora Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Tuzlanskog kantona. Projekt ima za cilj izgradnju kapaciteta privrednih komora kako bi mogle upravljati procesom obrazovanja odraslih za potrebe razvoja stručne radne snage, a u skladu sa potrebama članica preduzeća, te će Priručnik kao takav poslužiti u daljnem razvoju usluga koje komore namjeravaju pružiti na tržištu. Priručnik je pripremljen od strane konsultanta mr. Jelena Jakovljević i dr.sc. Almir Sivro, uz saradnju komorskog osoblja i koristeći iskustvo stečeno u obrazovanju odraslih za potrebe tržišta rada u BiH.