Kako ispitati profesionalne namjere učenika završnih razreda osnovnih škola u odnosu na ponudu i potražnju na lokalnom tržištu rada?

Cjeloživotno usmjeravanje ima za cilj pružiti podršku razvoju karijere pojedincima svih uzrasnih grupa u svim fazama karijere, što uključuje informacije o karijeri, savjetovanje, procjenu vještina i mentorisanje. Usluge kvalitetnog usmjeravanja bi trebalo da budu dostupne svim pojedincima, bez obzira na njihov radni i socioekonomski status, etničku pripadnost ili pol.

Karijerno informisanje opisuje informacije koje omogućavaju ili olakšavaju izbor profesije i obrazovnog puta; odnosno služe u planiranju i upravljanju vlastitom profesionalnom karijerom. Važan element karijernog informisanja su informacije o tržištu rada, stope zaposlenosti, trenutna raspoloživa radna mjesta, radne uslove i sl.

Karijerne informacije iz perspektive ponude odnose se i treba da sadrže informacije o prilikama za razvoj karijere kroz formalno i neformalno obrazovanje i radne druge oblike profesionalnog usavršavanja. Osim ovih, važne su i informacije o trajanjima programa, kvalifikaciji koja se stiče, opisu posla i zadacima koje je moguće obavlati sa stečenom kvalifikaciju i sl.

Tokom provođenja projekta od marta 2019. do danas, Fondacija Helvetas je primijetila da postoji prostor za unapređenje karijernog informisanja iz perspektive ponude, odnosno konkretnije – iz perspektive srednjih stručnih škola – posebno na polju sadržaja (oblasti koje se izučavaju, znanja i vještine koje se stiču, poslovi i zadaci koji se obavljaju, mogućnost zaposlenja), kanala, saradnje s privredom te uvremenjenosti, u odnosu na anketiranje učenika XI razreda o profesionalnim namjerama odnosno izradi nacrta upisne politike.

Zahvaljujući partnerskim školama – Srednjoj strukovnoj školi Široki Brijeg, Srednjoj školi Konjic te Tehničkoj školi i Centru srednjih škola iz Trebinja te Neli Marinković, konsultantu, u prilici smo da ponudimo Smjernice za srednje stručne škole s tim u vezi.