Informacije o tržištu rada na lokalnom nivou za mjere u obrazovanju i zapošljavanju – Konjic

Na osnovu metodologije koju je izradio Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja u okviru Helvetasove intervencije Unapređenje javno-privatnog dijaloga u planiranju, izradi, provođenju i evaluaciji mjera na polju razvoja vještina u formalnom i neformalnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada i zahvaljujući iskazanom interesu i uloženom trudu Agencije za ekonomski razvoj Prvi korak d.o.o. Konjic izrađen je izvještaj u ovdje.

Fondacija Helvetas Moja budućnost nastavlja blisku saradnju s Agencijom i gradskom upravom na ovom polju.