Analiza zakonodavnog okvira za obrazovanje odraslih

U okviru projekta “Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora” pripremljena je Analiza zakonodavnog okvira za obrazovanje odraslih. Analiza se fokusira na oblike, organizaciju i pravne aspekte obrazovanja odraslih u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Tuzlanskom kantonu, Kantonu Sarajevo, Zeničko-dobojskom kantonu i Republici Srpskoj.

Kroz analizu uslova za rad i osnivanje institucija za obrazovanje odraslih i uslova za registriranje programa obrazovanja odraslih, obrađene su sličnosti i razlike u administrativnim jedinicama. Analiza daje i preporuke u pogledu ujednačavanja prije svega dijela zakonodavnog okvira koji se tiče obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada, ali i konkretnu pomoć prilikom registriranja centra za obrazovanje odraslih. Posebno je obrađen radnopravni status polaznika obuke za vrijeme izvođenja praktične nastave kod privrednog subjekta, uz davanje neophodnih ugovornih rješenja za ugovaranje praktične nastave. Analiza sadrži i pojmovnik, sa objašnjenjima najvažnijih termina u domenu obrazovanja odraslih.

Imajući u vidu da zakoni o obrazovanju odraslih predviđaju aktivan angažman privrednih komora, ovaj dio je sadrži analizu uloga komora, od vođenja registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktična nastava do uključenja komora u proces odgovora na hitne potrebe tržišta rada.

Nadamo se da će ova Analiza pomoći postojećim centrima u njihovom radu, ali da će i olakšati osnivanje novih centara za obuku, te tako osnažiti sektor obrazovanja odraslih u BiH.