Korak bliže unapređenju izrade mjera na polju zapošljavanja, zapošljivosti i stručnog obrazovanja na lokalnom nivou

S obzirom na činjenicu da u BiH iz dana u dan u javnosti slušamo i čitamo o poslodavcima koji za potrebe svojih kompanija nemaju dovoljan broj radne snage, dok s druge strane veliki broj mladih ali i odraslih godinama na biroima za zapošljavanje ne mogu pronaći posao iz svoje struke te zbog toga napuštaju BiH u potrazi trbuhom za kruhom, Fondacija Helvetas Moja Budućnost u saradnji s Centrom za razvojne evaluacije i društvena istraživanja iz Sarajeva i lokalnim partnerima, pilotirala je metodologiju za analizu potreba poslodavaca za znanjima, vještinama i sposobnostima.

Svrha intervencije je unapređenje izrade mjera na polju zapošljavanja, zapošljivosti, stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u skladu s potrebama tržišta rada, karijernog savjetovanja i unapređenja poslovanja kompanija zasnovanih na empirijskom istraživanju.

Istraživanja su provedena u dvije jedinice lokalne samouprave – Opštini Konjic i Gradu Trebinju te na kantonalnom nivou u Zeničko-dobojskom kantonu.

Uzmemo li u obzir da je BiH na svom putu integracije u EU postigla određen stepen makroekonomske stabilnosti, te da kako bi krenulo ka uspostavljanju funkcionalne tržišne ekonomije, mora ispoštovati kriterij kojeg je postavilo Evropsko vijeće u Kopenhagenu 1993. godine, a to je da vlasti u BiH mora posvetiti posebnu pažnju ubrzavanju postupaka donošenja odluka i poboljšanju poslovnog okruženja, kao i efikasnosti i transparentnosti javnog sektora, ova intervencija Fondacije Helvetas zasigurno obećava napredak na ovom polju.

Kako bi se mogla nositi s konkurentskim pritiskom i tržišnim snagama unutar Unije, potrebno je da BiH posveti posebnu pažnju niskoj kvaliteti obrazovanja i nedovoljnoj usmjerenosti na potrebe tržišta rada.

Kao što to pokazuju mnogi javni i interni izvještaji, u obrazovnom sektoru BiH, postoje ozbiljni nedostaci koji vode znatnom neslaganju između obrazovanja koje se nudi i potreba tržišta rada, gdje Fondacija Helvetas vidi prostor za unaprjeđenje na ovom polju za koje kontinuirano nudi rješenja.

Preporuke Fondacije Helvetas su upravo usmjerene na analizu potreba i projekcija tržišta rada i revidiranje upisnih i ostalih politika s tim u vezi. U tom kontekstu, potreba za efektivnijim analizama, praćenju i predviđanju potreba poslodavaca za adekvatnom radnom snagom postaje goruće pitanje.

U skorom periodu slijede objave metodološkog dokumenta i nalaza.

Kratak pregled metodologije možete pronaći OVDJE.