Novi inovativni programi za kuhare i turističke tehničare

Zahvaljujući realizaciji projekta “Efikasno povezivanje obrazovanja i privrede: unapređenje praktične nastave u sektorima ugostiteljstva i turizma, elektro-energetskom i sektoru obrade metala u Gradu Trebinje”, svi oni koji budu željeli postati profesionalni kuvari i turistički tehničari od sada će se moći obrazovati kroz nove, inovativnije nastavne programe u Centru srednjih škola Trebinje.

Ovaj projekat prepoznat je i podržan od Fondacije Helvetas Moja Budućnost, Grada Trebinje i Razvojne agencije Grada Trebinja, a u saradnji sa Srednjom tehničkom školom Trebinje, Centrom srednjih škola Trebinje, Područnom Privrednom komorom Trebinje i privrednim subjektima koji učestvuju u provođenju učeničke prakse iz ciljanih zanimanja.

Jedna od najvažnijih aktivnosti ovog projekta, koji se realizuje od 07.08.2020. godine, odnosi se na reviziju nastavnih programa u četiri ciljana zanimanja od čega dva u Centru srednjih škola Trebinje: kuvar (trogodišnji program) i turistički tehničar (četvorogodišnji program) za koja je urađena revizija nastavnih programa, na osnovu dobijene saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

U skladu sa zakonskim odredbama, izmjene su dozvoljene do 30% postojećih programa na lokalnom nivou i prema potrebama lokalne privrede. Izmjene su radili cijenjeni profesori Centra srednjih škola, dok je eksternu podršku za stručnu reviziju obezbijedila Fondacija Helvetas Moja Budućnost.

Proces revizije nastavnih programa, u okviru zakonskih pretpostavki, proveden je uz blisku saradnju sa privredom, a obuhvatio je formiranje timova za pojedina zanimanja i održavanje po četiri radionice na kojima su kreirani prijedlozi izmjena. Uslijedilo je usvajanje tih prijedloga na Stručnom aktivu i Nastavničkom vijeću škole, te upućivanje za saglasnost Ministarstvu provjete i kulture Republike Srpske.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je 02.10.2020. godine dalo pomenutu saglasnost za revidirane programe za zanimanja kuvar i turistički tehničar nakon čega je i počela njihova primjena, tako da učenici ovih zanimanja u Centru srednjih škola Trebinje već pohađaju nastavu u skladu sa potrebama tržišta rada.