Kvalitetnija praktična nastava uskoro kod privrednika ZDK

Jedan od prvih kantona u kojem su doneseni podzakonski akti koji definišu praktičnu nastavu i ferijalnu praksu bio je Zeničko-dobojski kanton. Pravilnici s početkom 2019. su nedovoljno dugo bili u upotrebi da bi se moglo govoriti o njihovoj efikasnosti i efektivnosti na adekvatan način, posebno zbog obustave jednog dijela praktične nastave izvan škole, usljed epidemiološke situacije.

Prepoznajući međutim mogućnosti poboljšanja, u okviru projekta „Sinergijom do lakšeg zapošljavanja u ZDK“ Privredna komora ZDK je, uz tehničku i finansijsku podršku Fondacije, izradila nacrte sljedećih dokumenata neophodnih za unapređenje procesa izvođenja praktične nastave kod privrednog/poslovnog subjekta u srednjem stručnom obrazovanju,  i to:

Nacrti su nastali kao rezultat rada radne grupe koju su činili predstavnici kompanija Arcelor Mittal doo Zenica, Medena commerce doo Tešanj, Pobjeda d.d. Tešanj, Zenko doo Zenica i Mann Hummel ba Tešanj te Mješovite srednje škole Tešanj. Rad  grupe su fasilitirali predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Pedagoškog zavoda Zenica.

Usvajanje i objavljivanje ovih instrumenata za kvalitetniju praktičnu nastavu kod privrednog/poslovnog subjekta očekuje se uskoro.