Zahtjev za uslugama – lektura i korektura za engleski jezik

Fondacija Helvetas Moja Budućnost Vas poziva da dostavite ponudu, a prema uslovima navedenim u OVOM pozivu.

Svrha posla koji se naručuje je lektura i korektura tekstova odnosno jezičko i stilsko uređivanje teksta (rječnk, izraz i stil, rečeničke strukture, sintaksa, gramatika, pravopis) u skladu sa engleskim standardnim jezikom (UK ili USA).

Rok za primanje ponuda je 12. mart 2021. godine do 12.00 sati.