Ispravka tenderske dokumentacije

U pozivu br.017/2021, objavljenom 04.02.2021. godine, izvršena je ispravka tenderske dokumentacije.

Članom 5.određen je novi rok za dostavljanje ponuda koji ističe 19.02.2021.godine u 17:00h.

Članom 4. izmijenjen je način dostavljanja ponude.

Poziv za dostavljanje ponuda sa aneksima možete preuzeti na sljedećim linkovima ➔

Poziv za dostavljanje ponuda 017 2021 – ispravka

Anex I – Obrazac za ponudu

Aneks II – Obrazac za cijenu ponude

Anex III – Nacrt ugovora