Efikasno povezivanje obrazovanja i privrede kroz trodnevnu obuku u Gradu Trebinju

Protekle sedmice u Trebinju je uspješno realizirana trodnevna obuka mentora praktične nastave za predstavnike poslovnih subjekata sa ciljem sticanja pedagoških kompetencija, te vještina planiranja rada sa učenicima na praksi.

Obuka je sprovedena u okviru projekta “Efikasno povezivanje obrazovanja i privrede – unapređenje praktične nastave u sektorima ugostiteljstva i turizma, elektroenergetskom i sektoru obrade metala u gradu Trebinje”.

Organizator obuke je Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Područnom privrednom komorom Trebinje, a provodi je gradska Razvojna agencija, uz podršku Grada Trebinja i Fondacije Helvetas Moja Budućnost.

Rajko Mičeta iz poslovnog subjekta “Ekoinvest” Trebinje, učesnik obuke mentora za praktičnu nastavu, kazao je: “Krajnji cilj ove obuke je da učenici dobiju kvalitetan tretman u obrazovnom sistemu. Ovo je za naš poslovni subjekat nešto novo i sigurno ćemo novim saznanjima poboljšati vidike. Poslije ove obuke više vremena ćemo posvetiti praktičnoj nastavi”, zaključio je Mičeta.

Direktor trebinjske Razvojne agencije Dražen Bošković istakao je da je ovo veoma važan projekat za lokalnu zajednicu: “Treća komponenta koja će da uslijedi je nabavka nove opreme i opremanje kabineta u Tehničkoj školi i Centru srednjih škola u Trebinju. Imaćemo novu infrastrukturu u školama za kabinete praktične nastava i sigurno je da će proces praktične nastave biti na većem nivou.”

Zamjenik gradonačelnika Trebinja, Slađana Skočajić, rekla je da Grad Trebinje učestvuje u finansijskoj podršci za ovaj projekat, posebno istakavši doprinos privrednika.

Direktor Područne privredne komore Trebinje, Veselin Savić, izjavio je da je ovo prva obuka nakon usvajanja izmjena zakona, te da je ovo sistem koji se gradi i veoma je značajno sticanje iskustava, budući da ima još dosta posla koji se mora uraditi s ciljem da privrednici dobiju kadar sa boljim i relevantnim znanjem.

Cilj obuke mentora praktične nastave je sticanje pedagoških kompetencija, te vještina planiranja rada sa učenicima na praksi.

Obuka mentora se izvodila u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske, po programu obuke mentora za praktičnu nastavu, koji je razvio Republički pedagoški zavod.

Kao podrška privredi, trebalo bi da se razmotri  svojevrstan stimulans za adekvatno posvećivanje učenicima na praktičnoj nastavi izvan škole. “Stimulans bi mogao da bude i u vidu osiguranja odbitka na porez na dobit za sve privrednike koji imaju obučene mentore i ostale uslove za kvalitetno provođenje praktične nastave”, zaključeno je trećeg dana na pilot-obuci mentora u Trebinju.