Unapređenje sektora neformalnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u cilju povećanja konkurentnosti privrede BiH

Danas, 11.12.2020. godine potpisan je grant o dodjeli sredstava za realizaciju projekta ˝Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora˝. Ugovor su potpisali Sven Dominković, projekt menadžer Fondacije Helvetas Moja Budućnost; Diana Babić, predsjednica Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona; Muamer Mahmutović, predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo, te Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla.

Projekat služi kao osnova za unapređenje saradnje između tri kantonalne privredne komore koje čine srž kantonalnog komorskog sistema u FBiH, a čije firme članice zapošljavaju 63% od ukupnog broja zaposlenih u FBiH. Glavni cilj projekta je unaprijediti sektor neformalnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u cilju povećanja konkurentnosti privrede BiH, kao i zapošljavanje u formalnom sektoru, i to putem daljnjeg poboljšanja ljudskih i materijalnih resursa privrednih komora u tri kantona radi stvaranja opisa zanimanja i organiziranja pripreme ispitnih instrumenata, provođenja ispitivanja i certificiranja uspješnih kandidata, drugim riječima uvođenja osnova standarda kvalitete koji će komore koristiti u procesima obuke.

Za Privrednu komoru Zeničko-dobojskog kantona, ovaj Projekat predstavlja nastavak realizacije kontinuiranih i projektnih aktivnosti u oblasti aktivnih mjera zapošljavanja, i to kroz unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja stvaranjem mehanizama saradnje između privrednog sektora (a čije potrebe analizira i zadovoljenje istih koordinira Privredna komora ZDK) i obrazovnog sektora, i nadležnih institucija, a sve u cilju obezbjeđenja adekvatne ponude radne snage.

“Ovaj projekat donosi kvalitetno i sistemsko rješenje za analizu potreba u osposobljavanju i pripremi opisa zanimanja, testiranja i certificiranja u neformalnom obrazovanju odraslih. Ugovor koji su potpisali predsjednici tri kantonalne komore, u realiizaciji projekta će služiti i kao osnova za unapređenje i jačanje saradnje između komora potpisnica, a time, dajemo i snažan podsticaj budućim zajedničkim projektima, saradnjama među komorama, što bi trebalo da doprinese jačanju cjelokupnog komorskog sistema u Federaciji BiH. Sve je to u cilju stavljanja na raspolaganje našim članicama, pružanja što više i što kvalitetnijih usluga, u pravom smislu riječi realizacija uloge komora kao servisa privredi” izjavio je Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla.