Održana trodnevna pilot-obuka mentora praktične nastave učenika stručnih škola u ZHK

Od 30.11.2020. do 04.12.2020. godine u Širokom Brijegu održana je pilot-obuka mentora praktične nastave učenika stručnih škola u poslovnim subjektima u Zapadnohercegovačkom kantonu. Program obuke prati Vodič za obuku mentora praktične nastave, dopunjen vježbama koje su proizišle kao potreba nakon DACUM radionice za mentore praktične nastave održane 05. novembra 2020. godine.

Tokom prvog dana obuke, obrađene su teme poput znanja i vještina mentora, mentorskih kompetencija, faza i principa u mentorisanju te razlike između tradicionalnog i savremenog pristupa.

Fokus drugog dana obuke je bio na interaktivnom radu i vježbama kroz koje su učesnici dolazili do odgovora na pitanja poput koje su to vještine za postizanje uspjeha na radnom mjestu, kritičkog mišljenja i kako učenici “net generacija” stiču znanja. Obrađena su moguća rješenja problema u radu sa adolescentima, te neophodnost mentorske podrške razvoju motivacije i timskom radu.

Treći dan radionice je bio posvećen planiranju, organizaciji i realizaciji u radu sa učesnicima u preduzećima, te finalnoj evaluaciji obuke.

Četvrti i peti dan organizovana je online obuka na kojoj je obrađene potrebe profesionalnog razvoja i stručnog usavršavanja mentora, te važnosti unapređenja kompetencija praćenja postignuća učenika.

Obuku su obavljali treneri Enisa Gološ, Amela Medar, Gracijela Marijanović i Boris Krešić.