Unaprijeđen sistem istraživanja trzišta rada u RS-u

Jučer, 23.11.2020. godine je u prostorima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske izvršena primopredaja 50 tableta i eksternih baterija, koji će se biti korišteni u svrhu provođenja Ankete poslodavaca 2020, koju realizira Zavod u okviru svojih redovnih aktivnosti. Istraživanje potreba tržišta rada jedna je od ključnih pretpostavki za pripremanje aktivnih mjera zapošljavanja, ali i ostalih politika, prije svega obrazovnih.

Ranije je uz asistenciju Fondacije, razvijena istraživačka metodologija i anketni upitnik, koji će na uzorku od oko 1000 preduzeća dati informaciju o potrebama malih, srednjih i velikih preduzeća za radnom snagom. Ovim aktivnostima će proces prikupljanja i obrade podataka biti znatno olakšan i ubrzan, dok će nadležne institucije dobiti informacije sa tržišta rada u kratkom roku.  Također, obuka anketara i koordinatora istraživanja urađena je kroz projekt koji finansira EU.