Drugi sastanak međusektorske radne grupe iz Zeničko-dobojskog kantona

U hotelu Tarčin Forest Resort, održan je drugi sastanak Međusektorske radne grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u skladu sa potrebama tržišta rada Zeničko-dobojskog kantona.

Sastanku su prisustvovali predstavnici pratnerskih organizacija i institucija iz Zeničko-dobojskog kantona: Privredna komora ZDK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, Pedagoški zavod Zenica, Aktiv direktora srednjih škola ZDK, Vijeće za obrazovanje odraslih ZDK, Porezna uprava ZDK, te kompanije  Medena Commerce Tešanj i Arcelor Mittal Zenica.

Prvi dan, nakon uvodnih riječi Predsjednice komore ZDK i pomoćnice ministra MONKS ZDK, rad u grupama je rezultirao prezentovanjem nedostataka i kvalitete obuka odraslih kod privrednih subjekata. Govorilo se i o radno-pravnom statusu osoba na obuci, nadležnostima nad neformalnim obukama, ispitnim centrima za kvalitet, pravilniku o hitnim potrebama tržišta rada, nedostatku informacija o kompetencijama radne snage potrebnih tržista rada, izboru kandidata za obuku, kvaliteti obuka, pogrešnoj upotrebi terminologije itd.

Drugi dan su učesnici diskutovali o praktičnoj nastavi učenika srednjih stručnih škola, nedovoljnoj promociji stručnih škola i zanimanja koje nude, neuređenosti zakonskih propisa u vezi osiguranja učenika na praktičnoj nastavi, isplate naknada i troškova toplog obroka, prevoza i slično.

Na kraju radionice govorilo se o narednim koracima, te preprekama i mogućim rješenjima usklađivanja znanja stručnog rada.  Gdin Almir Sivro iz Pedagoškog zavoda Zenica, spomenuo je, između ostalog, problem nezainteresovanosti mladih ljudi da upišu zanatske škole, te problem dualnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Gđa Snježana Đuričić iz Fondacije Helvetas Moja Budućnost dotakla se pitanja o prednostima mladih koji završe zanatsku ili stručnu školu; spomenula je važnost promocije dobre prakse, naknada i nagrada; problem osiguranja; vrijeme potpisivanja ugovora; te je predloženo da se uradi pregled troškova praktične nastave.

Na kraju sastanka, za vrijeme iznošenja finalnih riječi i zaključaka, učesnici su se dotakli i mogućih kriterija koji utiču na odabir škole iz perspektive učenika i roditelja.

Cilj ovog radnog sastanka nije samo ukazati na propuste i nedostatke, već iznijeti kvalitetne zaključke, uvrditi dobre prakse i ponuditi preporuke koje bi, ukoliko se primijene, mogle doprinijeti adekvatnijem funkcionalnom uređenju i realizaciji praktične nastave.