Slaviša Prorok

Slaviša obnaša funkciju zamjenika projektnog menadžera i voditelj je intervencija. Ima više od 20 godina iskustva u razvojnim projektima u BiH i inostranstvu. U svom radu, posebno je bio aktivan na polju kreiranja i provođenja promotivnih i zagovaračkih kampanja za stimuliranje institucionalnog, pravnog i poreznog tretmana organizacija civilnog društva u BiH, izgradnji institucionalnih mehanizama saradnje javnog i neprofitnog sektora, društvene odgovornosti poslovnog sektora. Ovlašteni je trener Agencije za državnu službu BiH, menadžer QMS-a (Sustav upravljanja kvalitetom) u nevladinim organizacijama – vodeći revizor QMS-a u nevladinim organizacijama, upravljanje javnim finansijama i drugo. Slaviša je diplomirani pravnik, i autor i koautor je nekoliko analiza i brošura povezanih s neprofitnim pravom.