Potpisan Sporazum o saradnji u Trebinju

U petak, 18.09.2020. godine je u Trebinju potpisan Sporazum o saradnji sa Gradom Trebinje i Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća Trebinje o unapređenju mentorskih kapaciteta za podršku mladim (i/ili ostalim) osobama zainteresovanim za preduzetništvo.

Ovim dokumentom definisane su uloge institucija potpisnica koje će kreirati sistem podrške za preduzetništvo i osigurati da veći broj mladih ostvari svoje preduzetničke potencijale.