Radni sastanak privrednih komora održan u Konjicu

U Konjicu je 31.08. i 01.09.2020. godine održan radni sastanak kantonalnih privrednih komora, koji je organizovan sa ciljem planiranja aktivnosti na unaprijeđenju obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada u BiH, a također su razmijenjena iskustva i o unapređenju praktične nastave u srednjim stručnim školama. Sastanku su prisustovali predstavnici Privredne komore Kantona Sarajevo, Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalne privredne komore Tuzla, dok je direktor Edukacionog centra Privredne komore Republike Srpske predstavio iskustva u obrazovanju odraslih u ovom centru. Također, sastanak je poslužio i za razmjenu iskustava iz područja obrazovanja odraslih u Srbiji, što je predstavljeno kroz aktivnosti Edukaciong centra Privredne komore, i načine finansiranja od strane službe za zapošljavanje.

Sudionici sastanka su zaključili kako je potrebno unaprijediti sistem kvaliteta obrazovanja odraslih za potrebe privrede. Ovo se prije svega odnosi na četiri ključna područja: istraživanje potreba tržišta rada, priprema i provođenje obuke, te evaluacija. Imajući u vidu da su privredne komore najbliže kompanijama, te da su njihove nadležnosti definisane i zakonima o obrazovanju odraslih, Fondacija Helvetas Moja Budućnost će u narednom periodu definisati korake za unaprijeđenje kapaciteta komorskog sistema za obuku odraslih za potrebe kompanija u BiH.