Poboljšanje poslovnog okruženja

Fondacija Helvetas Moja Budućnost radi sa lokalnim partnerima na kreiranju pogodnijeg okruženja za lokalne biznise da rastu i investiraju. Na nekoliko lokacija ovo uključuje podršku tradicionalnim zanatima, ali isto tako i izgradnju alijansi na lokalnim nivoima, kao i racionaliziranje i pojednostavljenje procedura za poslovne operacije, uključujući i dijasporu.