Halko Basarić

Halko Basarić je menadžer za intervencije. Ima više od 20 godina iskustva u razvojnim projektima u BiH i inozemstvu. Prije nego što se pridružio projektu Fondacije Helvetas Moja Budućnost, bio je angažiran na projektima koji se fokusiraju na izgradnju javno-privatnog partnerstva na polju razvoja vještina, formalne i neformalne reforme sistema strukovnog obrazovanja i obrazovanja i inicijativa privatnog sektora u strukovnom školovanju. Magistrirao je javnu politiku iz CEU-a, Fiskalna decentralizacija. Njegova stručnost također obuhvata javne finansije, decentralizaciju i lokalno upravljanje. Halko je veliki pobornik cjeloživotnog učenja i rješenja postavlja u lokalni i nacionalni kontekst.