El-Haruna Bajrić

“Moj cjelokupni rast I razvoj, smjer u obrazovanju I učenju, odredila je želja da budem dio promjene u svom okruženju. Na završnoj godini studija Menadžmenta na Ekonomskom fakulteta u Sarajevu, ukazala mi se prilika da postanem dio ekipe koja radi na boljoj budućnosti Bosne I Hercegovine kroz projekat Moja Budućnost.”

Kao aktivni član studentskih organizacija, tokom studija El-Haruna je radila na organizaciji konferencija poput CEO High School, Ekonomski forum Bosne I Hercegovine itd, Innovation Summit itd.