Anesa Hadžić

Anesa je menadžer za monitoring i mjerenje rezultata, te za komunikacije na projektu Moja Budućnost. Pridružila se timu neposredno prije izbijanja pandemije COVID-19. Anesa je završila Ekonomski fakultet u Sarajevu i magistrirala na odsjeku Menadžment, smjer Menadžment i organizacija. Projekt profitira od njenog sveobuhvatnog iskustva u monitoringu i evaluacijama USAIDovih projekata u Bosni i Hercegovini, kao i u različitim istraživanjima tržišta rada privatnog sektora. Učestvovala je na brojnim projektima koji su bili fokusirani na razvoj mladih i njihovo zapošljavanje.