Razvoj politika za razvoj stručnih vještina u formalnom i neformalnom obrazovanje u Zeničko-dobojskom kantonu

Fondacija Helvetas Moja Budućnost blisko surađuje s Privrednom komorom Zeničko-dobojskog kantona kako bi pojačala razvoj vještina koj su potrebne u industriji, kako u početnom tako i u kontinuiranom tehničkom obrazovanju i obuci u Zeničko-dobojskom kantonu. Ovo zahtijeva fokusiranu saradnju različitih vladinih organizacija s ciljem poboljšanja kapaciteta relevantnih stejkholdera i povezanih mehanizama kako bi se provela analiza utemeljena na dokazima i participativno planiranje, poboljšavajući politike i prakse razvoja stručnih vještina u ovom kantonu što vodi ka poboljšanju zapošljivosti i povećanju. zapošljavanja.