Preduzetništvo mladih

Opći cilj intervencije je uspostavljanje funkcionalnog modela na lokalnom nivou za podršku samozapošljavanju mladih kroz osiguranje da raspoloživi finansijski instrumenti (bespovratna sredstva, mjere zavoda/službi za zapošljavanje, krediti i slično) i mjere za podršku mladim preduzetnicima budu učinkovitije iskorištene na način da mladi koji zadovolje potrebne selekcijske kriterije za dodjelu sredstava dobiju i stručnu tj. mentorsku podršku tokom trajanja procesa osnivanja kompanija.