One-stop-shop u HNK i ZHK

Fondacija Helvetas Moja Budućnost podržava Udruženje poduzetnika u Hercegovini i Agenciju za ekonomski razvoj ‘Prvi korak’ Konjic kako bi postali one-stop-shop (“sve na jednom mestu”) informacije koje se odnose na učenje zasnovano na radu u kompaniji, usluge koordinacije analize vještina, organizatori treninga za obuka mentora u kompanijama i pokretači promjena za oblast učenja zasnovanog na radu i srodnih praksi. Cjelokupna intervencija osmišljena je kako bi se zadovoljile potrebe i izgradnja potražnje, kako bi se utjecalo na promjene u vakuumu politika u ciljanom kantonu.