Vodič za obuku mentora praktične nastave u preduzećima

Uloga mentora praktične nastave u kompanijama je ključna za adekvatno dostizanje ishoda učenja nastavnog programa za čije se zanimanje učenici školuju. Mentor je trener, zaštitnik, motivator, ocjenjivač, savjetnik, i još mnogo toga. Uloga je kompleksna i stoga se posebna pažnja treba usmjeriti na adekvatnu obuku mentora i njihovo kontinuirano usavršavanje.

I pored velikih iskoraka na polju uređenja praktične nastave kod privrednih subjekata koje su napravili pojedini dijelovi BiH u proteklih nekoliko godina, oblast obuke mentora i dalje nije adekvatno uređena.

Vodič za obuku mentora praktične nastave u preduzećima je program obuke koji je Fondacija Helvetas Moja Budućnost preuzela i nadogradila iz programa Prilika Plus koji je proveden uz podršku Vlade Švicarske.

Vodič je rezultat zajedničkog rada zaposlenika Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo Mostar u okviru implementacije projekta koji provodi Asocijacija poduzetnika Hercegovine u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. iz Konjica, a uz podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost projekta.

Namjera je da se kroz ovaj projekat osigura mreža aktera koji će zagovarati za adekvatna zakonska rješenja, te time doprinijeti osiguranju kvaliteta praktične nastave kod privrednih subjekata.

Vodič na bosanskom jeziku možete preuzeti OVDJE.

Vodič na hrvatskom jeziku možete preuzeti OVDJE.