Predstavljanje procesa istraživanja tržišta rada

    Dana 18.06.2020. u prostorima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske održan je sastanak sa ciljem predstavljanja procesa istraživanja tržišta rada-Anketa poslodavaca 2019, a koje je uspješno implementirao Federalni zavod za zapošljavanje u podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost.

    Sastanku je prisustvovao tim za analizu tržišta rada ZZZ RS predvođen zamjenicom direktora g-đom Gordana Latinović i g-din Nermin Oruč, stručni konsultant.

    Ispred FZZZ se obratio g-din Omer Korjenić šef Odjela za analizu tržišta rada, statistiku, monitoring i evaluaciju, koji je prenio iskustva FZZZ u procesu organizovanja istraživanja. Anketa poslodavaca u FBiH je sprovedena na reprezentativnom uzorku od 1103 kompanije, a dobiveni rezutati daju informacije o kretanju zapošljavanja, potrebama za obukama i spremnošću za učeničku praksu, kao i ocjenu rada sa službom za zapošljavanje.

    Istraživanja tržišta rada treba prije svega da se koriste u kreiranju javnih politika, pogotovo vezano za zapošljavanje i obrazovanje, ali i za donošenje strateških odluka na nivou privrede. U narednom periodu ZZZ RS će također poduzeti naredne korake na istraživanju tržišta rada.