Lokalno tržište rada prepoznaje potrebu za uvođenjem novog stručnog zanimanja u Širokom Brijegu

Dana 29.05. 2020. u prostorijama Kino dvorane Borak u Širokom Brijegu održana je prezentacija Elaborata opravdanosti uvođenja novog zanimanja ‘tehničar za mehatroniku’ u Srednju strukovnu školu u Širokom Brijegu u skladu s potrebama tržišta rada.

Prezentaciji Elaborata, koji je uradio konsultant Damir Kadribašić iz Tešnja, prisustvovalo je više od 20 učesnika – predstavnika škole, privrede, te gradske uprave i obrazovnih vlasti. Iako su vanredne okolnosti pomjerile plan aktivnosti, konstatovana je potreba tržišta rada s jedne odnosno postojanje materijalno-tehničkih uslova s druge strane i potvrđena odluka upisa I godine učenika za ovo zanimanje te definisani naredni koraci s tim u vezi.

Privreda Širokog Brijega i gravitirajućih lokalnih zajednica iskazala je spremnost da otvori svoja vrata budućim učenicima za obavljanje praktične nastave/ferijalne prakse učenika, za obuke nastavnike ali i za opremanje kabineta praktične nastave za ciljano i srodna zanimanja.

Novo zanimanje omogučiće učenicima sticanje kombinovanih kompetencija iz automatizacije procesa, elektrotehnike, elektronike, mašinstva i računarstva. Škola, uz podršku obrazovnih vlasti i uključivanje predstavnika privrede će pristupiti prilagođavanju 30% nastavnog programa lokalnom tržištu rada prije početka nove školske godine.

Intervencija se provodi uz podršku Fondacije Helvetas Moja budućnost.