Webinar Poslovanje u vanrednim okolnostima

Na inicijativu naših partnera, Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, Agencije za ekonomski razvoj “Prvi korak” Konjic, Asocijacije poduzetnika Hercegovine i Grada Široki Brijeg, organizovan je jednodnevni webinar “Poslovanje u vanrednim okolnostima” na kojem su učestvovali kompanije članice navedenih organizacija. Na osnovu istraživanje potreba kompanija, naši partneri su predložili slijedeće aktuelne teme koje su obrađene na webinaru:

  • Korona Zakon“ Federacije BiH: subvencioniranje dijela obaveznih doprinosa
  •  Mjere kantona: sufinansiranje dijela neto plaća i druge mjere po kantonima
  • Rad i radni odnosi u sadašnjim vanrednim okolnostima: mogućnosti i posljedice
  • Moguće izmjene i dopune Zakona o radu

Ukupno je učestvovalo 45 predstavnika malih, srednjih i velikih kompanija, koje su izrazile zadovoljstvo ovakvom vrstom podrške njihovom poslovanju u vrijeme krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. Moja Budućnost će nastaviti sarađivati sa partnerskim organizacijama kako bi mreža podrške i ponuda usluga kompanijama bila osnažena sa novim mogućnostima, pogotovo u domenu digitalizacije radnih mjesta.