Održana tri webinara Praktična nastava kod privrednih subjekata

Fondacija Helvetas Moja Budućnost je 20.05.2020. i 22.05.2020. organizovala je tri webinara: “Praktična nastava kod privrednih subjekata u Zapadnohercegovačkom kantonu, s fokusom na Grad Široki Brijeg – analiza obrazovnih politika i stanje na terenu”, “Praktična nastava kod privrednih subjekata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, s fokusom na Konjic i Čitluk – analiza obrazovnih politika i stanje na terenu” i “Praktična nastava kod privrednih subjekata u Republici Srpskoj, s fokusom na Grad Trebinje – analiza obrazovnih politika i stanje na terenu”, s ciljem predstavljanja rezultata Analize koju su, za potrebe projekta, uradile istraživačice  Nina Branković i Sabina Krupić.

S obzirom na sve jaču potrebu unapređenja različitih oblika ‘učenja kroz rad’, ova Analiza će doprinijeti sagledavanju obrazovnih politika i stanja na ciljanom području kroz prizmu preporuka EU i Međunarodne organizacije rada s tim u vezi. Cilj Analize je ponuditi preporuke koje bi, ukoliko se primijene, mogle doprinijeti adekvatnijem uređenju i realizaciji praktične nastave u školi i privrednim subjektima.

Osnovne teme o kojima se diskutovalo su:

  1. Osiguranje kvalitetne i efektivne praktične nastave – preporuke EU i Međunarodne organizacije rada;
  2. Prikaz postojećih obrazovnih politika u vezi realizacije praktične nastave;
  3. Prikaz stanja na terenu, s fokusom na Široki Brijeg, Konjic, Čitluk i Trebinje.

Na webinarima je uzelo učešća preko 30 predstavnika relevantnih ministarstava i drugih vladinih institucija, kompanija, komora, udruženja poslodavaca/preduzetnika, škola, gradskih uprava i ostalih sudionika procesa na ciljanim lokalnim nivoima.

Fondacija Helvetas Moja Budućnost sa svojim lokalnim partnerima nastavlja sa intervencijama na ciljanom području, uvažavajući preporuke proizašle iz diskusija i podržavajući lokalna rješenja.