Potpisan Sporazum o partnerstvu u implementaciji projekta Obuka žena za tkanje tepiha

25.09.2019. godine u kabinetu načelnika Općine Konjic, održano je svečano potpisivanje Sporazuma o partnerstvu u implementaciji projekta “Obuka žena za tkanje tepiha”. Sporazum su potpisali kompanija Carpet Centar iz Čapljine, Federalni Zavod za Zapošljavanje, Općina Konjic, Razvojna Agencija Prvi Korak i Fondacija Helvetas Moja Budućnost, koji su zajedno obezbijedili tehničke i finansijske uslove za implementaciju obuke u naredna 3 mjeseca. Obuku će vršiti mentorica iz Turske, inače uposlenica matične kompanije Carpet Centra sa sjedištem u Turskoj.

Implementacija ovog projekta doprinosi osnaživanju položaja žena na području općine Konjic kroz sticanje znanja i vještina vezanih za poslove ručne izrade visokokvalitetnih tepiha, što bi u konačnici trebalo doprinijeti stvaranju uslova za zapošljavanje, kao i ostvarivanje prihoda na lokalnom nivou.