Obrazovanje za zapošljavanje – uspješne prakse u Bosni i Hercegovini

Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji sa Vladom ZHK i Vladinim Uredom za evropske integracije, u okviru projekta „Obrazovanje za zapošljavanje“ organizirali smo studijsku posjetu za naše partnere 15. Jula 2019. Predstavnici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta ZHK, Ured za evropske integracije Vlade ZHK, Grada Širokog Brijega te Srednje strukovne škole iz Širokog Brijega imali su priliku pobliže se upoznati s primjerima dobre prakse saradnje strednje stručne škole i privrede na polju obrazovanja u školi i na radnom mjestu ostvarenoj u Tešnju.

Naši domaćini iz Tešnja su bili predstavnici Mješovite srednje škole Tešanj i predstavnici tešanjske privrede, posebno kompanija Mann+Hummel i Pobjeda d.d. su spremno i nesebično podijelili uspješna iskustva sa našim partnerima. Poseban osvrt je stavljen na rezultate projekta „Tehničko i stručno obrazovanje u općini Tešanj – od dobre do bolje prakse“, koji je obuhvatao niz aktivnosti – od izrade standarda zanimanja i kvalifikacija do obuke nastavnika stručno-teorijskih i predmeta praktične nastave.

„Dobre primjere saradnje privrede i stručnih škola možemo naći u BiH, što podcrtava činjenicu da je ‘učenje na radu’ ovdje moguće uspješno implementirati. Svakako treba da budemo zahvalni na iskustvima Njemačke, Austrije i Švajcarske koje nesebično dijele. Međutim, uzimajući u obzir tranzicijsku prirodu privrede u BiH , valjalo bi da učimo na tim iskustvima i usvajamo one elemente koji odgovaraju na specifičnih izazove lokalnih konteksta.“

Snježana Đuričić, Menadžer za razvoj poslovanja i intervencije na projektu Moja budućnost