U emisiji Dobar dan Hercegovino o projektu Moja Budućnost

Predstavnik tima “Munja” iz Sarajeva, Emir Kustura, i lokalni voditelji Grupa Budućnosti, Martin Ivanković i Franjo Falak iz Čitluka, su u emisiji “Dobar dan Hercegovino” govorili o projektu “Moja Budućnost”.

Emir Kustura je naglasio kako ovaj projekat u Bosnu i Hercegovinu “donosi” švicarska razvojna agencija “Helvetas”, te da su na lokalnom nivou angažovani partneri za određene komponente projekta. Naime, radi se o asocijaciji za ekomomski razvoj “Redah” iz Mostara i inkubatoru društvenih inovacija “Munja” iz Sarajeva.

Lokalni voditelj Grupa Budućnosti, Franjo Falak, kazao je da se mladim ljudima u Grupama Budućnosti želi pružiti prilika da nešto promijene, nauče neke nove vješine, dobiju nove mogućnosti, te da se povežu međusobno, što im može kasnije olakšati prilikom traženja posla.

Lokalni voditelj Grupa Budućnosti, Martin Ivanković, objasnio je da su nakon potpisanih sporazuma sa općinama i gradovima, srednje škole i zavodi za zapošljavanje bile institucije koje su dale uvid u određeni broj mladih koji bi mogli imati interes za projekat.